A.S.Z.V. Aerides!

De Almeerse Studenten Zeilvereniging Aerides is opgericht op 22 september 2015. Op het grote Catamaranstrand in Almere Poort bij zeilschool Sail-Today worden in de weekenden en avonduren gezeild, maar ook de welbekende zeilweekenden gehouden.

 

Gezien het nog korte bestaan van Aerides ligt de focus vooral op het leren van zeiltheorie en vaardigheden, al is het meedoen aan wedstrijden natuurlijk zeker een streven!

 

Wij zijn in bezit van een Dart 18 en gebruiken Dart 16 catamarans om te oefenen. Naast het catamaran zeilen, vinden wij het ook altijd leuk om mee te zeilen met andere verenigingen en op andere soorten boten. Ook houdt Aerides natuurlijk van de nodige feestjes. Zo hebben wij een prachtige locatie voor strandfeestjes en organiseren wij studentikoze activiteiten in samenwerking met onze moedervereniging S.V. Bazinga. 

- Fleur Broer (Voorzitter)
- Ian Fennema  (Secretaris)
- Ricardo Hagen (Penningmeester)
- Claudia Smit (Hoofd Activiteiten)
- Debbie Pronker (Hoofd Bar)

 

A.S.Z.V Aerides is op de 21ste Algemene Leden vergadering te ruste gelegd.

Nova

 

Op 15 februari 2016, tijdens de achtste Algemene Leden Vergadering van S.V. Bazinga! werd geschiedenis geschreven, het eerste gemengde dispuut van studentenstad Almere was een feit. Dit dispuut is met recht Nova, oftewel nieuw genoemd.
 

De eerste aanzet voor dit dispuut werd gegeven tijdens een Bazaanse traditie, het samen eten op de derde kerstdag, al grappend zijn drie leden met de naam Nova begonnen en van daaruit is een samenwerkingsverband ontstaan wat zich ontpopt heeft tot het hedendaagse dispuut.


Het is bekend dat de mythische feniks verbonden is aan een eeuwige cyclus van verouderen, opnieuw opbloeien en volwassen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat vele cycli van studenten bij het dispuut komen, volwassen worden en plaats maken voor andere nieuwe leden, net zoals de prachtige mythische feniks. Al met al blijft de mythische feniks bestaan, zo zal ook Nova zich blijven zich vernieuwen, herrijzen en relevant blijven binnen Almere.
 

Ons motto is: Equalitas, Urbanum & Novarum (Gelijkheid, Verfijnd en Revolutionair). 


Als eerst gemengd dispuut van Almere zijn wij ervan overtuigd dat er gelijkheid bestaat en er geen onderscheid wordt gemaakt onder de leden.


Nova's bestuur bestaat uit volgende personen:
-Raymond van Diessen (Voorzitter)
- Kristy Heiligenberg (Vice-voorzitter en secretaris)
- Jermaine Ivo (Penningmeester)

Nova is op de 20ste Algemene Leden vergadering te ruste gelegd. 

Tiam Excultae

 

Tiam Excultae en zijn trotse leden zijn het eerste Herendispuut van s.v. Bazinga!. Het dispuut staat voor netwerk, exclusiviteit, levens genieten en het creëren van een band onderling de leden. Zij zullen er naar streven om er zakelijk en exclusief bij te lopen. U zult een lid ook niet zonder das zien lopen op de borrels van s.v. Bazinga!. Daarnaast hebben zij ook borrels die zeer besloten zijn voor hun leden, maar u kunt er van uitgaan dat hierbij zeker een puik sigaartje word gesmoord met daarbij de bijpassende versnaperingen. De heren hebben door middel van deze besloten borrels een hechte band gecreëerd, men noemt het ook wel een broederschap. Naast alle gezelligheid houden de leden zich ook bezig met netwerken. De leden zijn daarom ook vaak lid van diverse commissies of van het bestuur van s.v. Bazinga!. Ook wil het dispuut een eigen netwerkkring opbouwen en voorzien van diverse Nederlandse en internationale bedrijven. Desalniettemin zullen zij nooit hun eigen omgeving vergeten en zijn daarom ook actief met lokale ondernemingen.

 

 

De Excultanen profileren zich naast al deze activiteiten ook in hun mieters prominente biertje- balletje spel. Elk lid dient dan ook alle regels van het spel te kennen en zij zullen ook nooit spreken van Beer- pong. Zij vinden dit maar een proletair spelletje.

 

 

Het dispuut staat sterk onder leiding van,

Dhr. I.G.S. Fennema      als      Voorzitter

Dhr. R. Hagen                 als      Secretaris

Dhr. T. Bosboom            als      Penningmeester

 

Daarnaast is het dispuut ook trots op zijn leden,

 

Dhr. Q.C. Top          

Dhr. R.S. Speerstra

Dhr. J.O. Groen

Het dispuut zal op de 23e Algemene ledenvergadering te ruste worden gelegd.

© 2020 Studentenvereniging Bazinga!

  • Wix Facebook page

Volg Bazinga! op Social Media